UZ sa vakumom

Ultrazvuk sa vakumom i eksponencijalnim strujama

BELO

Uz pomoć aparata koji se zove SONOLIFT postiže se zatezanje i povećanje tonusa mišića tela.
Osnovna uloga je da učvrsti mišiće tretiranog područja, poboljša limfni protok i smanji celulit.

U S L U G E

 

ornament

 

U Z  S A  V A K U M O M

 

UZ nogu
UZ stomak
UZ ruke
UZ lumbalnog dela
UZ kukovi
UZ gluteus

ornament