RT telo sa magnetom i elektrostimulacijom

R T L

BELO

Radiotalasni lifting je nehiruški tretman koji služi za podmlađivanje lica i tela tako što uklanja bore i zateže opuštenu kožu.
BELO
Uloga radio-talasa je dvostruka: primarna kada dolazi do lokalnog povećanja temperature i ispravljanja kontrahovanih lanaca kolagena, i sekundarna kada se stimulišu fibroblasti koji sintetišu kolagen.
BELO
Prisustvo kolagena i elastina u koži je posebno značajno za zategnut, zdrav i mladalački izgled kože.
Svojim toplotnim dejstvom dovode do prskanja ćelijske membrane i izlivanja masti iz masne ćelije.
BELO
Radio-talasi potpomažu razgradnju celulita, a tretman je potpuno bezbedan i efikasan.

U S L U G E

 

ornament

 

R T  T E L O  S A  M A G N E T O M  I  E L E K T R O S T I M U L A C I J O M

 

RT  noge
RT stomak
RT ruke
RT ledja
RT kukovi
RT kolena
RT gluteus

 

ornament