Nutricionista

U S L U G E

 

ornament

 

N U T R I C I O N I S T A

 

Pregled doktora sa merenjem svih parametara i izrada mesečne redukcione dijete + kontrole na nedeljnom nivou

 

ornament