Manikir & pedikir

U S L U G E

 

ornament

 

P E D I K I R  I  N E G A

 

Pedikir estetski 1.500 RSD
Sečenje noktiju i oblikovanje 600 RSD
Lakiranje 300 RSD
Gel lak 1.000 RSD
Trajni frenč noge 1.200 RSD
Pedikir + gel lak 2.000 RSD
Pedikir + trajni frenč 2.200 RSD
Pedikir + skidanje gela 1.700 RSD

 

M A N I K I R  I  N E G A

 

Manikir 800 RSD
Lakiranje 300 RSD
Lak frenč 500 RSD
Gel lak 1.200 RSD
Manikir + Gel lak 1.600 RSD
Manikir + skidanje Gel laka 1.200 RSD
Skidanje gel lak – Gel 600 RSD

 

N A D O G R A D NJ A  I  I Z L I V A NJ E

 

Ojačavanje noktiju gelom (Boja – frenč) 1.400-1.600 RSD
Nadogradnja noktiju tipsama + gel + boja 1.700 RSD
Nadogradnja noktiju tipsama + gel + frenč 1.800 RSD
Izlivanje + frenč 2.200 RSD
Izlivanje + boja 1.900 RSD
Korekcija boja 1.650 RSD
Korekcija frenč 1.850 RSD
Popravka jednog nokta 100 RSD
Skidanje gela (gel lak) + manikir 1.400 RSD

 

D E K O R A C I J A

 

Nailart 100-200 RSD
Ukrašavanje (više od 2 nokta) 100 RSD
Ukrašavanje (do 2 nokta) GRATIS

Sanja

Tel: 063/7166-005

ornament

Olja

Tel: 063/179-8784