Izbeljivanje zuba

ornament

 

I Z B E L J I V A N J E  Z U B A

Beljenje pomoću kojeg možete postići osvetljenje za 2-9 nijansi traje ca. 1 sat. Nakon toga je rezultat odmah vidljiv, i u zavisnosti od navika i nege traje do 6 meseci.

Koristimo kozmetički gel za beljenje bez peroksida sa novim aktivnim sastojkom koji se aktivira LED svetlošću. Usled svetlosnog aktiviranja aktivni sastojak može blago da prodre u površinu zuba i da sa bojama u gleđi formira kompleks. Pomoću postupka oksidacije se formiraju radikali kiseonika koji taj kompleks nežno uklanjaju.

 Upotrebom gela bez peroksida se ne oštećuju desni i gleđ. Zato je kozmetičko beljenje potpuno bezbolno i nežno.

ornament