Hijaluronski fileri

Hijaluronski fileri 

Fileri sadrže hijalurosnku kiselinu, sa kojima površina kožepostaje glatka, sveža i brišu se znaci starenja na potpuno prirodan i bezbedan način.

Hijaluronski kiselina je prirodna komponenta našeg tela i neophodna je za održavanje vlažnosti, čvrtsine i elastičnosti kože. Prednost upotrebe hijalurosnkih filera je nehiruški tretman sa odmah  vidljivim rezultatima.

U S L U G E

 

ornament

 

H I J A L U R O N S K I  F I L E R I

 

Korekcija hijaluronskim filerima

 

ornament